Marin Mihai
Baiat, 6 ani
Sector 2, Bucuresti
Data inscrierii: 8 Aprilie
Karina Danko
Fata, 10 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 8 Aprilie
Andreea Mihailescu
Fata, 10 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 8 Aprilie
Robert Alexandru
Baiat, 8 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 8 Aprilie
Ingrid Maria Igescu
Fata, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 6 Aprilie
Eva Maria Bulai
Fata, 7 ani
Sector 4, Bucuresti
Data inscrierii: 6 Aprilie
Bianca Andreea Maftei
Fata, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 4 Aprilie
Andrei Anghel
Baiat, 8 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 4 Aprilie
Adrian Creanga
Baiat, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 4 Aprilie
Alexandru Stefan Corfu
Baiat, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 4 Aprilie
Eva Avram
Fata, 6 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 4 Aprilie
Alesya Albu
Fata, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 4 Aprilie
Luca Mark Petrea
Baiat, 8 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 4 Aprilie
Matei Miron
Baiat, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 3 Aprilie
Maria Alexandra Mititelu
Fata, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 3 Aprilie
Denis Niculae
Baiat, 9 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 3 Aprilie
Tudor Petrisor
Baiat, 8 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 3 Aprilie
Daria Onisor
Fata, 9 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 3 Aprilie
Ioana Cristina Danaila
Fata, 7 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 3 Aprilie
Alexandru Carp
Baiat, 10 ani
Galati, Galati
Data inscrierii: 2 Aprilie